SONDAJE

Studii de piaţă

 

Studiul de piaţă constituie baza de plecare pentru realizarea unui plan de afaceri, lansarea unui produs sau serviciu, extinderea sau restrângerea activităţii companiei. 

Studiul de piaţă reprezintă colectarea şi analizarea informaţiilor referitoare la clienţi, competitori şi piaţă, permiţând astfel firmelor să obţină informaţii precise şi indispensabile utile în planificarea unei afaceri şi în conceperea unei strategii de marketing valide.

Megatronic realizează studii de piaţă care vizează:

 • Oportunitatea unei investiţii
 • Obiceiuri de consum
 • Poziţionarea unui brand
 • Gradul de satisfacţie a clienţilor
 • Dezvoltarea de noi produse
 • Alte studii şi obiective incluse la cerere

Primul pas în elaborarea unui studiu de piaţă îl reprezintă determinarea obiectivului respectivului studiu.

Acesta va fi şi cel care va determina structura şi conţinutul studiului de piaţă. Odata stabilit obiectivul, se va trece la elaborarea propriu-zisă, parcurgând urmatoarele etape:

 • definirea tematicii studiului şi elaborarea întrebărilor 
 • elaborarea unui plan de colectare a informaţiilor necesare
 • colectarea efectivă şi analiza datelor
 • formularea concluziilor
 • redactarea raportului de cercetare

Metode de cercetare

 • Cercetarea pe bază de chestionar, faţă în faţă
 • Interviuri prin telefon
 • Focus grupuri
 • Chestionare online
 • Teste de produs

Sondaje de opinie

 

Într-o lume în care informaţia a devenit dimensiunea esenţială a existenţei, predictibilitatea comportamentului uman s-a impus ca necesitate în domeniul cercetării sociale. Una dintre metodele de aflare a opiniei publice este sondajul de opinie, apărut din dorinţa de a prognoza comportamentul electoral. În ultima perioadă sondajul de opinie şi-a extins foarte mult aria de aplicare şi la alte domenii ale socialului.

Sondaje de opinie electorale

Prin realizarea sondajelor de opinie electorale Megatronic urmăreşte în principal următoarele teme şi obiective: 

 1. Intenţia de vot candidaţi
 2. Intenţia de vot partide
 3. Nivelul de încredere al populaţiei în candidaţi
 4. Identificarea principalelor probleme cu care se confruntă cetăţenii 
 5. Identificarea principalelor teme de discurs electoral
 6. Aşteptările populaţiei privind activitatea actuală şi viitoare a alesului local/candidatului pentru viitorul consilier/primar/parlamentar/ europarlamentar/preşedinte etc.
 7. Alte teme şi obiective personalizate

Sondaje de opinie administrative şi sociale

Prin realizarea sondajelor de opinie administrative şi sociale Megatronic urmăreşte în principal următoarele teme şi obiective: 

 1. Evaluarea serviciilor instituţiilor publice
 2. Servicii de educaţie
 3. Sănătate
 4. Cultură
 5. Situaţie socială şi a ocupării forţei de muncă

Ancheta sociologică

 

Ancheta sociologică este una dintre cele mai complexe metode de cercetare socială. Ancheta reprezintă o metodă de interogare şi de informare asupra faptelor sociale cum ar fi: atitudini, opinii, nevoi, motivaţii, aspiraţii, caracteristici personale, ale mediului social şi ale modului de viaţă, la nivelul grupurilor umane de diferite dimensiuni şi care permite cuantificarea datelor în vederea descrierii şi explicării lor. 

O anchetă sociologică, pe lângă faptul că poate avea o largă varietate de scopuri, ea poate fi realizată în mai multe feluri.

Complexitatea ei este dată de ansamblul instrumentelor pe care le utilizează (chestionar, plan de anchetă), al tehnicilor (de codificare, scalare, analiză, prelucrare şi interpretare etc.), dar şi prin faptul că face apel complementar la alte metode (observaţia, analiza documentelor).

Ancheta urmăreşte să satisfacă cerinţa de reprezentativitate a eşantionului în raport cu populaţia (alegerea indivizilor anchetaţi se face după reguli statistice clare, cu marjă de eroare rezonabilă şi risc acceptat). Ancheta se realizează de regula pe eşantioane mari. Cu toate acestea un eşantion de mărime medie (800-1000 de respondenţi) este din punct de vedere statistic  suficient şi operaţional.

Etapele unei anchete sociologice:

 • Formularea temei, determinarea scopului şi obiectivelor cercetării
 • Construirea eşantionului sau determinarea populaţiei spre a fi cercetată
 • Evaluarea costurilor fiecărei operaţii, elaborarea bugetului
 • Elaborarea instrumentelor (chestionar, fişă de observaţie etc.)
 • Cercetarea pilot şi definitivarea instrumentelor (după necesitate)
 • Stabilirea calendaruluişi asigurarea măsurilor de respectare a lui
 • Stabilirea modului şi mijloacelor de verificare şi control al lucrului operatorilor în teren
 • Selectarea şi instruirea operatorilor
 • Verificarea chestionarelor (de către operatori şi şefii de echipe)
 • Codificarea răspunsurilor (după necesitate)
 • Introducerea datelor
 • Prelucrarea primară a datelor şi analiza preliminară a rezultatelor
 • Elaborarea rezultatelor şi a raportului final
 • Prezentarea rezultatelor cercetării

Exit poll

 

Exit poll-ul este un sondaj expres realizat în timpul alegerilor, în cadrul căruia la imediata ieşire de la secţiile de votare sunt intervievaţi alegătorii care deja au votat. Spre deosebire de un sondaj de opinie, care solicită care alegător intenționează să voteze pentru sau unele formulare similare, un exit-poll solicită care alegător a votat pentru.

Exit poll-ul se realizează pentru a obţine un rezultat orientativ, dar în acelaşi timp precis, înainte de anunţarea rezultatelor oficiale, întrucât, la multe alegeri rezultatele finale se află abia după câteva ore bune sau uneori chiar zile. 

Exit poll-ul este cel mai greu sondaj de opinie, deoarece implică cea mai mare responsabilitate şi acurateţe, întrucât rezultatele obţinute la exit poll cu cele de la urne pot fi comparate imediat, în plus nu pot exista schimbări majore. De aceea, cele mai bune rezultate exit poll nu depăşesc marja de eroare ± 2%. 

Specificul acestui tip de sondaje:

 1. Intervievăm post-factum, astfel cunoaştem opţiunea de vot finală/exercitată deci reală;
 2. Intervievăm electoratul participant real;
 3. Oferă o predicţie a rezultatelor finale ale scrutinului. 

Funcţiile exit poll-ului

 • Funcţia de analiză – datele socio-demografice colectate în cadrul exit-poll pot fi corelate cu opţiunea de vot reală/finală (spre deosebire de sondajele pre-electorale)
 • Funcţia de prognozare – sunt necesare pentru “salvarea” imaginii sociologului (CBS) şi satisfac cerinţelor profesionale ale jurnalistului
 • Funcţia de control – oferind un instrument de control civil asupra procesului electoral 

Metode şi instrumente

 • Cercetarea pe bază de chestionar, faţă în faţă
 • Interviuri prin telefon
 • Focus grup
 • Chestionare online
 • Teste de produs

Cercetarea pe bază de chestionar

Cercetarea pe bază de chestionar, faţă în faţă este cea mai precisă metodă de cercetare.

Chestionarul este o tehnică, respectiv un instrument de investigare constând dintr-un ansamblu de întrebări scrise şi, eventual, imagini grafice, ordonate logic şi psihologic care, prin administrarea de către operatorii de anchetă determină din partea persoanelor anchetate răspunsuri ce urmează a fi înregistrate şi interpretate în funcţie de tema şi obiectivul studiului. 

Interviuri prin telefon

Interviurile prin telefon sunt şi ele unul din instrumentele folosite în sondajele de opinie, însă pe lângă avantaje cum ar fi: rapiditate, arie de acţiune, cost redus, fiabilitate, control constant al terenului, analiza rezultatelor în timp real, au şi dezavantaje printre care se numără: nesinceritatea celui chestionat, lipsa informaţiilor privind categoria socială a intervievatului, eroare în eşantionarea populaţiei care face obiectul studiului etc.

Interviurile prin telefon se folosesc în principal atunci când este vorba de o cercetare cu un număr relativ mic de întrebări, pe o arie restrânsă, iar bugetul este limitat sau atunci când timul este foarte scurt.

Focus grup

Focus-grup-ul este o tehnică de cercetare calitativă, ce constă în stabilirea unei discuţii pe o temă dată cu un grup alcătuit de regulă din 8-10 participanţi, timp de 1-2 ore. Metoda permite obţinerea unor informaţii de mare profunzime referitoare la motivaţiile şi comportamentele categoriilor de interes. Grupul este condus de un moderator specializat, care începe discuția de la un nivel foarte general, apoi, gradual, focalizează discuția pe subiectul vizat; participanților nu li se spune înainte care este subiectul vizat ci doar domeniu de interes.

Tot ceea ce participanții spun, se înregistrează atât video cât și audio. Adevarata muncă abia

de aici începe; analiza este mult mai dificilă și necesită mai mult timp. Înregistrările sunt vizionate de mai multe ori, accentul căzând în special pe conținutul relatărilor participanților, dar și pe expresiile, gesturile și mimica acestora. Acest studiu necesită cunoștințe solide de psihologie precum și multă experiență care este necesară pentru reușita focus-grup-ului. În urma studierii înregistrărilor sau transcrierilor se realizează un raport. Nu există metode simple de a transforma declarațiile participanților în concluzii, de aceea se foslosesc unele proceduri standardizate dar, de cele mai multe ori, procedurile se stabilesc de la caz la caz, în funcție de tema și obiectivele stabilite împreună cu beneficiarul studiului. 

Uneori cercetarea de tip focus-grup este şi un preambul al cercetării cantitative deoarece prin identificarea unor tendinţe de comportament se facilitează alcătuirea chestionarului pentru cercetarea cantitativă.

Chestionare online

Chestionarele online sunt din ce în ce mai des aplicate, atât pentru a studia obiceiurile de consum cât şi pentru a observa nevoile consumatorilor şi dacă un produs se află în concordanţă cu necesităţile şi aşteptările acestora. 

Avantajele chestionarelor online sunt: durată scurtă de implementare, rată mare de răspuns, uşor de completat, rezultate live, posibilitate de implementare pe siteurile proprii.

Teste de produs

Pentru a te asigura că strategia de marketing funcţionează este necesară studierea pieţei şi a dorinţei clientului. Astfel, înainte de lansarea unui produs nou pe piaţă sau schimbarea imaginii unui produs este recomandat să se realizeze testarea produsului pentru a putea elimina concurenţa şi a atinge valoarea maximă de pe piaţă.


Departamente

 

Megatronic a optat pentru crearea mai multor departamente pentru a putea executa fiecare proiect într-un mod profesionist. Astfel,  Megatronic poate asigura: calitate, precizie, corectitudine, promtitudine. 

Megatronic are următoarele departamente:

1. Departamentul de culegera a datelor

Fiind foarte bine structurat şi având personal experimentat, Departamentul de culegere a datelor poate asigura eficienţă şi calitate în operaţiunile efectuate în teren. 

Atribuţii: 

 • organizarea şi coordonarea muncii de teren
 • instruirea operatorilor
 • organizarea studiilor calitative (interviuri, focus grupuri etc)
 • verificarea operatorilor şi controlul calităţii în procesul de culegere a datelor

2. Departamentul de introducere a datelor

Introducerea datelor culese din teren este partea intermediară între culegera datelor şi analiza studiului. Acest proces este cel puţin la fel de important, întrucât, cel sau cei care execută această operaţiune trebuie să fie experimentaţi, responsabili şi să dea dovadă de profesionalism. 

Atribuţii:

 • codificarea datelor (încadrarea răspunsurilor în categorii distincte, inclusiv codificarea răspunsurilor text la întrebările deschise)
 • ntroducerea datelor
 • asigurarea acurateţei datelor introduse

3. Departamentul de analiză a datelor

Analiza datelor face parte din procesul de cercetare şi se realizează de către personal cu experienţă şi profesionist. Acest departament este direct responsabil de rezultatele studiului şi de acurateţea concluziilor rezultate în curma culegerii şi a introducerii datelor culese din teren. 

Atribuţii: 

 • procesarea şi analiza informaţiilor rezultate în urma introducerii datelor culese din teren
 • realizarea designului cercetării
 • redactarea raportului cercetării
 • prezentarea rezultatelor cercetării în faţa clientului

Apariţii media

 

http://www.romaniatv.net/exit-poll-alegeri-prezidentiale-2014-turul-doi-bec-a-acreditat-inca-o-companie-pentru-realizarea-de_183860.html

http://www.ziarmm.ro/exclusiv-sondajul-presei-tavi-butuza-cel-mai-urmarit-om-de-televiziune-din-maramures/#comment-31134

http://dorinstef.blog.com/2012/10/29/glasul-maramuresului-lider-de-piata-pe-presa-print/

http://www.infomm.ro/ro/detalii/glasul-maramuresului-lider-de-piata-pe-presa-print

http://www.realitatea.net/pasca--dolha-si-tataru--anuntati-castigatori-de-primele-exit-polluri_1070209.html

More in this category: « SERVICII WEB MEDIA »
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline